tisdag 1 februari 2011

Angående frihet


(Bildkälla.)


Frihet kan definieras "positivt" (frihet till) som de faktiska möjligheter man har att kunna handla fritt eller "negativt" (frihet från), som avsaknad av olika typer av yttre begränsningar samt förtryck. Fokus ligger på den förstnämnda definitionen, således vilken kapacitet den enskilde har att i praktiken handla fritt.

Å ena sidan har vi i vår vardag olika möjlighet att mötas, diskutera och välja mellan olika alternativ - vi uppfattar oss som fria, å andra sidan är många sådana aktiviteter reglerade av lagar och regler och dessutom mer eller mindre orsaksbestämda - både som en konsekvens av den kulturella tradition vi är uppväxta i och lagbunden såsom naturen är det.

I vilken mån frihet är en ren illusion såsom determinister och fatalister menar, en mänsklig rättighet som bör garanteras alla människor av till exempel en stat eller till och med så starkt knuten till den personliga integriteten att den står över alla lagar och regler (och därmed även staten), är främst ett politiskt problem men också ett metafysiskt problem som hänger samman med vilja och förmåga
.

Det säger Wikipedia. Vad jag säger, säger jag inte. 

Inga kommentarer: